opłaty

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera szereg opłat z nimi związanych. W przypadku czynności skutkującej wpisem w księdze wieczystej notariusz jest zobowiązany do pobrania opłaty sądowej w należnej wysokości.
Ponadto notariusz jest płatnikiem od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych, co oznacza, że jest zobowiązany do obliczenia i pobrania tych podatków, a następnie ich wpłaty na konto właściwego urzędu skarbowego.
Wynagrodzenie notariusza (zwane powszechnie taksą notarialną) określone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Ponadto notariusz jako czynny płatnik podatku VAT zobowiązany jest do wynagrodzenia doliczyć podatek VAT w stawce 23%.
Koszty notarialne są ustalane indywidualnie z klientem i uzależnione są między innymi od konkretnego stanu sprawy i jej zawiłości. W celu poznania kompletnych kosztów zamierzonej czynności notarialnej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego stawiennictwa w Kancelarii.